Grupowy zakup gazu na 2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - przetarg nieograniczony, PRZ/00005/2022

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa maszyny pomiarowej z możliwością pomiaru stacjonarnego i mobilnego wraz z wyposażeniem - 1szt. (postępowanie 8/2020)


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25.01.2021r.),
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.12.2020r.),

-
Informacja o treści złożonych ofert (14.12.2020r.),
- Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (09.12.2020r.),
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Dostawa frezarki konsolowej wraz z wyposażeniem - 1szt. (postępowanie 7/2020)


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.01.2021r.),
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.12.2020r.),

-
Informacja o treści złożonych ofert (09.12.2020r.),
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa frezarko-wiertarki wraz z wyposażeniem - 1szt. (postępowanie 6/2020)


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.01.2021r.),
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.12.2020r.),

-
Informacja o treści złożonych ofert (27.11.2020r.),
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa frezarki konsolowej wraz z wyposażeniem - 1szt. (postępowanie 5/2020)


- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (30.11.2020),
-
Informacja o treści złożonych ofert (27.11.2020r.),
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa szlifierki uniwersalnej do wałków i otworów wraz z wyposażeniem - 1szt. (postępowanie 4/2020)


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18.12.2020r.),
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.11.2020r.),
- Informacja o treści złożonych ofert (12.11.2020r.),

- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa żurawi słupowych wraz z wyposażeniem - 2szt. (postępowanie 3/2020)


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04.12.2020r.),
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.11.2020r.),

-
Informacja o treści złożonych ofert (02.11.2020r.),
- Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (29.10.2020r.),
- Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (26.10.2020r.),

-
Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (22.10.2020r.),
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.10.2020r.),
- Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (21.10.2020r.),
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dostawa tokarki konwencjonalnej wraz z wyposażeniem - 1szt. (postępowanie 2/2020)


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23.11.2020r.),
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.10.2020r.),

-
Informacja o treści złożonych ofert (22.10.2020r.),
-
Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (21.10.2020r.),
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.10.2020r.),
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na dostawę tokarki CNC (Postępowanie 1/2020)


- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- Załącznik nr 1 do SIWZ,
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do SIWZ,
- Załącznik nr 4 do SIWZ,
- Załącznik nr 5 do SIWZ,
- Załącznik nr 6 do SIWZ,
- Załącznik nr 7 do SIWZ,
- Załącznik nr 3 do Projektu umowy,
- Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opublikowano 26.06.2020r.),
- Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (opublikowano 29.06.2020r.),
- Informacja o treści złożonych ofert (02.07.2020r.),
- Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą,
- Oświadczenie wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania oferta.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.10.2020r.),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (26.10.2020r.).
Zamówienia Publiczne
Pablo Software Solutions