Wyniki Rekrutacji
Pablo Software Solutions
Stanowisko: Specjalista ds. kontroli jakości

Wybrany kandydat: Tomasz Szałowski, zamieszkały w Sosnowcu.

Kandydat posiada wiedzę z zakresu metrologii i kontroli jakości niezbędną do objęcia ww. stanowiska oraz wykazuje dużą motywację do pracy.

-----------------------------------------------------------------------------
Stanowisko: Młodszy specjalista - Konstruktor Mechanik

Wybrany kandydat: Jan Golec, zamieszkały w Gliwicach.

Kandydat posiada wiedzę posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz kwalifikacje niezbędne do objęcia ww. stanowiska. Jego wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni pokrywają się do wymagań stawianych do pracy na to stanowisko.

-----------------------------------------------------------------------------
Stanowisko: Specjalista - Konstruktor Mechanik

Wybrany kandydat: Bartosz Cholewa, zamieszkały w Będzinie.

Kandydat posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz kwalifikacje niezbędne do objęcia ww. stanowiska, jest to osoba ambitna i przede wszystkim wyraża chęć dalszego rozwoju, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju Instytutu.

-----------------------------------------------------------------------------
Stanowisko: Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju

Wybrany kandydat: Filip Pindych, zamieszkały w Jaworznie.

Kandydat posiada wiedzę niezbędną do objęcia ww. stanowiska oraz wykazuje dużą motywację do pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Specjalista techniczny - operator tokarki CNC

Wybrany kandydat: Graziano Sparacino, zamieszkały w Gliwicach.

Pan Sparacino Graziano spełnił wymagania merytoryczne oraz posiada doświadczenie i dużą wiedzę niezbędne do objęcia ww. stanowiska.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Młodszy inżynier - operator tokarki CNC

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Młodszy inżynier

Wybrany kandydat:
Adam Litwinowicz, zamieszkały w Gródkowie.

Kandydat posiada doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac

Wybrany kandydat:
Katarzyna Rokita, zamieszkała w Będzinie.

Kandydatka posiada doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Młodszy specjalista ds. zarządzania projektami

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych

Wybrany kandydat:
Marzena Cichuta, zamieszkała w Sosnowcu.

Kandydatka posiada doświadczenie oraz kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Specjalista ds. Kontroli Jakości

Wybrany kandydat:
Marek Łasocha, zamieszkały w Przeworsku.

Kandydat posiada ogromną wiedzę niezbędną do objęcia ww. stanowiska, wykazuje dużą motywację do pracy.

-----------------------------------------------------------------------------
Stanowisko: Młodszy inżynier - konstruktor elektryk - pion wsparcia

Wybrany kandydat:
Petr Bogatyrev, zamieszkały w Moskwie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Po przeprowadzeniu rozmów on-line można stwierdzić, że Pan Petr Bogatyrev posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz kwalifikacje niezbędne do objęcia ww. stanowiska. Jego wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w pełni pokrywają się do wymagań stawianych do pracy na to stanowisko. Jest to osoba młoda, ambitna i przede wszystkim wyraża chęć dalszego rozwoju, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju Instytutu.

Zatrudnienie tej osoby może owocować nawiązaniem współpracy z Rosyjskimi instytutami badawczymi lub uczelniami technicznymi, co z kolei daje możliwości realizacji projektów międzynarodowych.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Młodszy (Specjalista)

Wybrany kandydat: Krystian Mitka, zamieszkały w Sosnowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Krystian Mitka posiada kwalifikacje niezbędne do objęcia ww. stanowiska, wykazuje dużą motywację do pracy. Ponadto wyraża chęć dalszego rozwoju, co jest istotne z punktu widzenia Instytutu.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Pracownik techniczny - Nawijacz uzwojeń/Elektromonter

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Pracownik techniczny - Frezer

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Inżynier systemów wbudowanych - elektronik

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania projektami i zasobami

Wybrany kandydat: Piotr Pasternak, zamieszkały w Sosnowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Piotr Pasternak wykazuje wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami i posiada kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Referent ds. Kadr i Płac

Wybrany kandydat: Anna Sosnowska, zamieszkała w Dąbrowie Górniczej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Sosnowska posiada wiedzę niezbędną do realizacji zadań kadrowo-płacowych oraz wykazuje dużą motywację do pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Nawijacz uzwojeń/Elektromonter

Wybrany kandydat: Mikołaj Pindych, zamieszkały w Jaworznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Mikołaj Pindych spełnia wymagania formalne oraz posiada kwalifikacje niezbędne do objęcia ww. stanowiska, wykazuje dużą motywację do pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania projektami

Wybrany kandydat: Piotr Pasternak, zamieszkały w Sosnowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Piotr Pasternak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Elektryk o specjalności maszyny elektryczne

Wybrany kandydat: Jan Mikoś, zamieszkały w Gliwicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Jan Mikoś spełnił wymagania formalne oraz posiada wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Nawijacz uzwojeń/Elektromonter/Elektromechanik samochodowy

Wybrany kandydat: Paweł Bolisęga, zamieszkały w Jaworznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Paweł Bolisęga spełnia wymagania formalne oraz posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy, wykazuje dużą motywację do pracy.


-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Elektromonter

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów spełniających kryteria.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Nawijacz uzwojeń

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów spełniających kryteria.