Administratorem danych osobowych/strony BIP jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z siedzib± w Katowicach (40-203) przy Al. RoĽdzieńskiego 188.

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres:
email: iodo@komel.lukasiewicz.gov.pl,

lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Osoba odpowiedzialna za informacje publikowane na stronie BIP (Redaktor)
Mariusz Czechowicz
e-mail: info@komel.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych
Mariusz Czechowicz
e-mail: iodo@komel.lukasiewicz.gov.pl
Dane Teleadresowe
Pablo Software Solutions