Dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL realizując obowiązki wynikające z art. 9 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP KOMEL).
Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Pablo Software Solutions
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Napędów i Maszyn  Elektrycznych
KOMEL